Prodej čajů, sypané čaje Třinec

Lu Bao Shi - Zelený drahokam

Ceylon OP Inverness

Rooibos Hot Chocolate

Tanyang Golden Needle (organic)

Lung Ching West Lake

Honeybush Super Grade (organic)

Dong Qing Ku Ding Cha

Wuyuan Jasmin (organic)

TIP

Ya Bao - Čajové pupeny

TIP

Suoi Giang Special

Darjeeling Namring BPS

Huoshan Huang Ya Special Grade

Marco (Ambrosia peruviana)

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

TIP

Třapatka (Echinacea) - kořen

Huang Shan Mao Jian