Prodej čajů, sypané čaje Ostrava

Rose Congou FOP

Bylinná směs Feng Shui

Manayupa

Pai Mu Tan Std. 6902 - Bílá pivoňka

Wuyishan Dà Hóng Páo

Mini Tuo Cha Shu Puerh

Yin Hao Std.FS-901

Bai Hu Die - Bílý motýl (organic)

Ruan Zhi (organic)

Mini Tuo Cha Sheng Puerh

Shi Feng Lung Ching - Dračí studna z Lvího vrcholu

Zelený rooibos Super Grade (organic)

Formosa Dong Ding

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Třapatka (Echinacea) - kořen

Shizuoka Sencha Uchiyama (organic)