Zelený čaj - kvalitní a čerstvé sypané čaje z celého světa 4

Lung Ching West Lake

Lincang Ming Qian Mao Feng

Sencha Maharádža

Sencha Kombucha

Korea Seogwang Sencha (organic)

E Mei Mao Feng - Ochmýřené špičky

TIP

Hojicha - japonský pražený čaj (organic)

Zhejiang Lung Ching (organic)

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

Shizuoka Sencha Fukuju

Tua Chua Lai Chau (organic)

Thái Nguyên Shan Tea Superior

Myanmar Shan State First Flush

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Tai Ping Hou Kui Imperial

Gyokuro Kabusé (organic)