Zelené čaje bez přísad a aromat 5

Ming Qian Junshan Mao Jian

Saga Ureshino Kamairicha

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Sencha Kagoyose Special Blend (organic)

West Lake Lung Ching Imperial Grade

Zhangjiajie Mao Jian

TIP

Gu Zhang Mao Jian Imperial Grade

Kirishima Premium Sencha

Zhejiang An Ji Bai Cha

TIP

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Sichuan Green Dragon - Zelený drak

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade