Zelené čaje bez přísad a aromat 5

Mecha Tama

Ming Qian Junshan Mao Jian

Saga Ureshino Kamairicha

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Zelený čaj sencha bez kofeinu

Ceylon OP Uva Idulgashinna (organic)

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Kagoshima Kabusé Cha (organic)

Lincang Yin Hao Gao Shan

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Kirishima Premium Sencha "Cold Brew"

Sencha Kagoyose Special Blend (organic)

Himachal Pradesh Dharamsala TGBOP1

TIP

Shibushi Fukamushi Sencha