Zelené čaje bez přísad a aromat 5

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Ming Qian Junshan Mao Jian

Saga Ureshino Kamairicha

Zelený čaj sencha bez kofeinu

Ceylon OP Uva Idulgashinna (organic)

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Kagoshima Kabusé Cha (organic)

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Kirishima Premium Sencha "Cold Brew"

Sencha Kagoyose Special Blend (organic)

TIP

Shibushi Fukamushi Sencha

Sichuan Ming Qian Royal Silvery Leaf

Wuyuan Wu Lu

SLEVA

Lincang Yin Hao Gao Shan

Myanmar Shan State First Flush