Zelené čaje bez přísad a aromat 5

Kirishima Premium Sencha

Zhejiang An Ji Bai Cha

TIP

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Sichuan Green Dragon - Zelený drak

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade

Liu An Cui Lan - Nefritová orchidej

Lu Bao Shi - Zelený drahokam