Zelené čaje bez přísad a aromat 4

Guangxi Jasmine Snow Bud

Mecha Tama

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Gunpowder Jade Dew Special

Korea Jeju Gyokuro (organic)

Arya SF TGFOP

Zelený čaj sencha bez kofeinu

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Myanmar Shan State First Flush

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade

2020 Nepal SFTGFOP Antu Valley Special Winter Crop

Zhangjiajie Mao Jian

Takaoka Okuyutaka Sencha (organic)