Zelené čaje bez přísad a aromat 4

Huangshan Mao Feng

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade

Tai Mu Silvery Strawberry

Bai Long - Bílý drak

Misty Green Tea (organic)

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Lu Bao Shi - Zelený drahokam

Arya SF TGFOP

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa

Lao Cai Shan

Jun Chiyabari Himalayan Green SFTGFOP1 s.f.

Java PS Sunda Purwa

Hunan Snow Dragon Special

Gunpowder Jade Dew Special

Gu Zhang Mao Jian Special

Ha Giang Vi Xuyen Mountain Green Tea Special