Zelené čaje bez přísad a aromat 4

SLEVA

Dian Lu Wenshan Mao Feng

Shizuoka Sencha Uchiyama (organic)

Huangshan Mao Feng

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Zhejiang Sencha (organic)

Misty Green Tea (organic)

TIP

Thai Nguyen Tan Cuong Superior

TIP

Shibushi Fukamushi Sencha

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

White Monkey Special Grade

Kagoshima Gyokuro Tokiwa (organic)

Fuding Gao Shan Xiang Cha

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Bai Long - Bílý drak

Zelený čaj Choui Fong

Mecha Tama