Zelené čaje bez přísad a aromat 4

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Mecha Tama

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Bai Long - Bílý drak

Arya SF TGFOP

Korea Jeju Gyokuro (organic)

Gunpowder Jade Dew Special

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Guangxi Jasmine Snow Bud

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade

Ceylon Gunpowder Newburgh

Zhangjiajie Mao Jian

Zhejiang An Ji Bai Cha

Takaoka Okuyutaka Sencha (organic)

Tai Mu Silvery Strawberry