Zelené čaje bez přísad a aromat 4

Lu Shan Yun Wu - Cloud Mist

TIP

Thai Nguyen Tan Cuong Superior

Shizuoka Gabalong

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Kagoshima Gyokuro Tokiwa (organic)

Wu Liang Gao Shan (organic)

Shizuoka Sencha Uchiyama (organic)

White Monkey Special Grade

Kirishima Gyokuro (Kurasawa)

Shi Feng Lung Ching - Dračí studna z Lvího vrcholu

Misty Green Tea (organic)

Lin Yun White Downy

TIP

Zhejiang Sencha (organic)

Fuding Gao Shan Xiang Cha

Bai Long - Bílý drak

Arya SF TGFOP