Zelené čaje bez přísad a aromat 4

White Monkey Special Grade

Jiangsu Pi Lo Chun

SLEVA

Huangshan Mao Feng

Mecha Tama

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Misty Green Tea (organic)

Arya SF TGFOP

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Sencha Kagoyose Special Blend (organic)

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Ceylon Gunpowder Newburgh

SLEVA

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Takaoka Okuyutaka Sencha (organic)

SLEVA

Yunnan Bai Hao Mao Feng

Gunpowder Jade Dew Special