Zelené čaje bez přísad a aromat 4

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Arya SF TGFOP

Myanmar Shan State First Flush

TIP

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Zelený čaj sencha bez kofeinu

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Zhangjiajie Mao Jian

Korea Jeju Gyokuro (organic)

TIP

Takaoka Okuyutaka Sencha (organic)

Korea Jeju Daejak (organic)

Saga Ureshino Kamairicha

West Lake Lung Ching Imperial Grade

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Zhejiang An Ji Bai Cha

Lu Bao Shi - Zelený drahokam

TIP

2020 Nepal SFTGFOP Antu Valley Special Winter Crop