Zelené čaje bez přísad a aromat 3

Sencha KKH-5

Jin Jing Pai Special (organic)

Khongea OP

Ceylon Melfort Special

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

Jiangsu Pi Lo Chun

Gyokuro Kabusé (organic)

Sencha Kawane (organic)

Kagoshima Sencha Premium (organic)

Korea Jeju Joongjak (organic)

Zhejiang Gyokuro Organic - Perlová rosa

Huangshan Mao Feng

Lu Shan Yun Wu - Cloud Mist

Wu Liang Gao Shan (organic)

Shizuoka Sencha Uchiyama (organic)

Kirishima Gyokuro (Kurasawa)