Zelené čaje bez přísad a aromat 3

Wuyuan Wu Lu

Lu Shan Yun Wu - Cloud Mist

Himachal Pradesh Dharamsala TGBOP1

Zhangjiajie Mao Jian

Hojicha - japonský pražený čaj (organic)

Korea Jeju Gyokuro (organic)

Jiangsu Pi Lo Chun

Zelený čaj sencha bez kofeinu

Huangshan Mao Feng Imperial

Sencha Kawane (organic)

White Monkey Special Grade

Zhejiang Sencha (organic)

Misty Green Tea (organic)

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Bai Long - Bílý drak

Zhejiang Lung Ching Special Grade