Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Lincang Ming Qian Mao Feng

TIP

Sencha Yamato KHC-12

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Shizuoka Sencha Uchiyama (organic)

Tua Chua Lai Chau (organic)

Korea Jeju Joongjak (organic)

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

Ceylon Melfort Special

Lincang Ming Qian Pi Lo Chun

Zhejiang Lung Ching (organic)

Shizuoka Gabalong

Korea Seogwang Sencha (organic)

Lin Yun White Downy

Sencha KKH-5

Sencha KKH-5