Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Lincang Yin Hao Gao Shan

Korea Jeju Woojeon (organic)

Green Monkey Special Grade

TIP

Sencha Yamato KHC-12

Lincang Ming Qian Pi Lo Chun

Tua Chua Lai Chau (organic)

Korea Jeju Joongjak (organic)

Ceylon Melfort Special

Korea Seogwang Sencha (organic)

Korea Sejak (organic)

Shizuoka Sencha Fukuju

Zhejiang Lung Ching (organic)

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Himachal Pradesh Dharamsala TGBOP1

Kobayashi Sencha KKH-5

Kobayashi Sencha KKH-5