Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Green Monkey Special Grade

Korea Jeju Joongjak (organic)

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

TIP

Sencha Yamato KHC-12

Lin Yun White Downy

Zhejiang Lung Ching (organic)

Korea Sejak (organic)

Ceylon Melfort Special

Korea Seogwang Sencha (organic)

Lincang Yin Hao Gao Shan

Lung Ching West Lake

TIP

Thai Nguyen Tan Cuong Superior

Himachal Pradesh Dharamsala TGBOP1

Tai Ping Hou Kui Imperial

TIP

Shibushi Fukamushi Sencha