Zelené čaje bez přísad a aromat 2

Korea Sejak (organic)

Shizuoka Sencha Uchiyama (organic)

Lincang Ming Qian Mao Feng

TIP

Sencha Yamato KHC-12

Lincang Ming Qian Pi Lo Chun

Zhejiang Lung Ching (organic)

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

Ceylon Melfort Special

Shizuoka Sencha Fukuju

Sencha KKH-5

Sencha KKH-5

TIP

Hojicha - japonský pražený čaj (organic)

Shizuoka Gabalong

Lincang Yin Hao Gao Shan

Tai Ping Hou Kui Imperial

Khongea OP