Lisovaný

2015 Qing Sheng Tuo Cha

Lisovaný pu-erh

2005 Xiaguan Sheng Te Ji Tuo Cha

Yin Shan Hong

Mini Tuo Cha Shu Puerh

CNNP Fang Cha Sheng Pu-erh

2016 Chenyunhao Lao Shu Bing Cha

Mini Tuo Cha Sheng Puerh

Ming Qiang Mini Beeng Pu-erh

2014 Menghai Lao Cha Tou