Lisovaný pu-erh čaj

Lisovaný pu-erh

Mini Tuo Cha Shu Puerh

TIP

2015 Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha

Dschuan Cha Shou Pu-erh (1100 g)

CNNP Fang Cha Sheng Pu-erh

2015 Mengla Yi Wu Sheng Beeng Cha

Dschuan Cha Shou Pu-erh (500 g)

2014 Chi Tse Bing Cha (357 g)