Lisovaný pu-erh čaj

Mini Tuo Cha Shu Puerh

Dschuan Cha Shou Pu-erh (1100 g)

TIP

2018 Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha

2015 Mengla Yi Wu Sheng Beeng Cha

2016 Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha