Lisovaný

2005 Xiaguan Sheng Te Ji Tuo Cha

Lisovaný pu-erh

Vietnam Wild Tree Pu-erh Brick

Mini Tuo Cha Shu Puerh

Dschuan Cha Shou Pu-erh (1100 g)

CNNP Fang Cha Sheng Pu-erh

Mini Tuo Cha Sheng Puerh

TIP

2015 Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha

2014 Menghai TF New Pu Zhi Wei

2015 Mengla Yi Wu Sheng Beeng Cha