Lisovaný pu-erh čaj

2018 Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha

2018 Chenyunhao Lao Shu Bing Cha

Mini Tuo Cha Sheng Puerh

2015 Mengla Yi Wu Sheng Beeng Cha

2016 Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha