Lisovaný

Lisovaný pu-erh

Vietnam Wild Tree Pu-erh Brick

CNNP Fang Cha Sheng Pu-erh

Mini Tuo Cha Shu Puerh

Mini Tuo Cha Sheng Puerh

2014 Menghai TF New Pu Zhi Wei

TIP

Yunnan Bai Mu Dan Bing Cha