Lisovaný

2015 Qing Sheng Tuo Cha

Lisovaný pu-erh

2005 Xiaguan Sheng Te Ji Tuo Cha

Mini Tuo Cha Shu Puerh

2016 Chenyunhao Lao Shu Bing Cha

CNNP Fang Cha Sheng Pu-erh

Mini Tuo Cha Sheng Puerh

Vietnam Wild Tree Pu-erh Brick

2014 Menghai TF New Pu Zhi Wei