Oolong (Wu-Long) - polozelené čaje 3

Formosa Jin Xuan

Shizuoka Oolong

Tie Guan Yin K101

Formosa Gaba (deep baked)

Formosa Traditional Hong Shui Dung Ti

Xi Yan Dan Cong Superior

Liu Pan Shui Red Oolong

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

Formosa Bergamot Oolong

Butterfly of Taiwan Superior

Formosa Li Shan Cui Luan

Formosa GABA Gao Shan

TIP

Tie Guan Yin Orchid

Formosa Ali Shan Tie Guanyin