Oolong (Wu-Long) - polozelené čaje 3

Formosa Nantou Dung Ti Special

Formosa Jasmine oolong

Zealong oolong

Nepal Guranse Special Oolong

Formosa GABA Gao Shan

Butterfly of Taiwan Superior

Formosa Jin Xuan GABA Oolong

Xi Yan Dan Cong Superior

Formosa Ali Shan Tie Guanyin

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

TIP

Tie Guan Yin Orchid

Tie Guan Yin K101

Formosa Zhu Shan King Jasmin Jin Xuan