Oolong (Wu-Long) - polozelené čaje 3

Formosa Jasmine oolong

Nepal Guranse Special Oolong

Formosa Jin Xuan GABA Oolong

Xi Yan Dan Cong Superior

Formosa Zhu Shan King Jasmin Jin Xuan