Oolong (Wu-Long) - polozelené čaje 3

Formosa Jasmine oolong

Novinka

Formosa Bamboo Mt. Gui Fei Jin Xuan

Formosa Zhu Shan King Jasmin Jin Xuan

Formosa Jin Xuan GABA Oolong

Xi Yan Dan Cong Superior

Novinka

Shan Lin Xi Long Feng Xia Special