Oolong (Wu-Long) - polozelené čaje 2

Tie Guanyin (organic)

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan

Oolong s květy pomeranče

Anxi King Tie Guan Yin

Java Halimun Naga Hijan (organic) - Zelený drak

Tie Guanyin Monkey Pick

Yuzu Blend Oolong

Bao Loc Dong Ding

Darjeeling Oolong Superior

Formosa Dong Ding

Formosa Six Years Aged Oolong

Zealong oolong

Anxi Se Zhong Cha (organic)

Formosa Nantou Dung Ti Special

Formosa Bamboo Ginseng Jin Xuan

Nepal Guranse Special Oolong