Oolong (Wu-Long) - polozelené čaje 2

Ořechový polozelený čaj

TIP

Wuyishan Dà Hóng Páo

Formosa Tai Tung Dark Pearl

Zealong oolong

Čajové kamínky - oolong se ženšenem

Tie Guanyin (organic)

Java Halimun Naga Hijan (organic) - Zelený drak

Tie Guanyin Monkey Pick

Bao Loc Dong Ding

Ceylon Moragalla Oolong

Darjeeling Oolong Superior

Formosa Nai Xian Ginshan

Qing Shuang King Tie Guanyin

Formosa Six Years Aged Oolong

Formosa Dong Ding

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan