Polozelené čaje bez přísad a aromat 3

Formosa Ali Shan Tie Guanyin

Formosa Traditional Hong Shui Dung Ti

Liu Pan Shui Red Oolong

Formosa Jin Xuan

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

Shizuoka Oolong

Tie Guan Yin K101

Butterfly of Taiwan Superior

Formosa Four Seasons Jasmine

Formosa Li Shan Cui Luan

Formosa Mingjian Tie Guanyin

Formosa GABA Gao Shan