Polozelené čaje bez přísad a aromat 2

Bao Loc Dong Ding

Tie Guanyin (organic)

Anxi King Tie Guan Yin

Ceylon Moragalla Oolong

Phoenix Dan Cong Special

Tie Guanyin Monkey Pick

Anxi Hong Xi Tie Guanyin

Qing Shuang King Tie Guanyin

Formosa Nai Xian Ginshan

Formosa Six Years Aged Oolong

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan

Darjeeling Oolong Superior

Formosa Dong Ding

Formosa Nantou Dung Ti Special

Nepal Guranse Special Oolong

Anxi Se Zhong Cha (organic)