Polozelené čaje bez přísad a aromat 2

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan

Anxi Se Zhong Cha (organic)

Darjeeling Oolong Superior

Bao Loc Dong Ding

Zealong oolong

Formosa Six Years Aged Oolong

Formosa Nantou Dung Ti Special

Nepal Guranse Special Oolong

Formosa Ali Shan Tie Guanyin

Formosa Traditional Hong Shui Dung Ti

Liu Pan Shui Red Oolong

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

Tie Guan Yin K101

Butterfly of Taiwan Superior

Formosa GABA Gao Shan

Xi Yan Dan Cong Superior