Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

Chenzhou Gou Nao Gong Cha Special

Monzunová káva Malabar AA

English Breakfast Broken (organic)

Formosa Lu Gu Dung Ti Four Seasons

Yunnan Diang Hong Std. 6112

Peru Tunki (organic)

Qing Shuang King Tie Guanyin

Formosa Nai Xian Ginshan

Huangshan Mao Feng

CNNP Fang Cha Sheng Pu-erh

Pražený ječmen (organic)

Yo Classic (organic)

Kopřiva s ananasem

Darjeeling Namring BPS

Květy heřmánku