Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

Thajský GABA oolong

TIP

Yerba maté rancho Max Antiox

Huoshan Huang Da Cha

Monzunová káva Malabar AA

SLEVA

Dian Lu Wenshan Mao Feng

English Breakfast Broken (organic)

Jasmínový čaj Chun Hao Std. FS-904 - Jarní chmýří

Bangladesh GFOP

Peru Tunki (organic)

TIP

Lapacho

Anxi King Tie Guan Yin

Darjeeling Namring TGFOP

Phoenix Dan Cong Special

Huangshan Mao Feng

Ruhuna FBOPFEXSP Pothotuwa

Květy heřmánku