Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

Shizuoka Gabalong

SLEVA

Wuyuan Wu Lu

TIP

Wuyi Jin Jun Mei Imperial Special

Myanmar Shan State First Flush

Sencha KKH-5

Sencha Vanilla

TIP

Wuyishan Dà Hóng Páo

Tai Ping Hou Kui Imperial

Gyokuro Kabusé (organic)

Chuchuhuasa (Maytenus macrocarpa)

Kandy Matale CP (Curly Pekoe)

TIP

Matcha Hana (organic)

Thajský GABA oolong

Ženšen pětilistý - Jiaogulan

Konopný čaj (organic)

TIP

Yerba maté rancho Max Antiox