Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

English Breakfast

TIP

Earl Grey Special

Formosa Mi Xiang Special

Colombia Supremo La Ceiba

Formosa Li Shan Cui Luan

TIP

Sencha HCO Std. 9146 (organic)

TIP

Jasmínový čaj Monkey King (organic)

Sencha MoiLone - melounový čaj

Yunnan FOP Imperial (organic)

Chun Mee Std. 41022 Special

Ureshino Tamaryokucha (organic)

TIP

Mléčný oolong Alishan Jin Xuan

TIP

Kyoto Bancha (organic)

Kagoshima Kukicha - řapíkový čaj (organic)