Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

Colombia Supremo La Ceiba

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

English Breakfast

TIP

Earl Grey Special

TIP

Jasmínový čaj Monkey King (organic)

Chun Mee Std. 41022 Special

Huang Shan Mao Jian

Kagoshima Kukicha - řapíkový čaj (organic)

Ureshino Tamaryokucha (organic)

TIP

Mléčný oolong Alishan Jin Xuan

TIP

Trá Thái Nguyên thơm ngon

Sencha MoiLone - melounový čaj

Darjeeling Namring BPS

Gunpowder Temple of Heaven