Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

Formosa Mi Xiang Special

TIP

Wuyi Ming Qian Jin Jun Mei Special

TIP

Earl Grey Special

English Breakfast

Černý čaj bez kofeinu

TIP

Sencha HCO Std. 9146 (organic)

Ureshino Tamaryokucha (organic)

Fresh & Fruity (bez aromat)

Dian Hong Jin Zhen - Zlaté jehličky

TIP

Jasmínový čaj Monkey King

Chun Mee Std. 41022 Special

Mléčný oolong Alishan Jin Xuan

TIP

Trá Thái Nguyên thơm ngon

Wu Liang Black Mao Feng

Formosa Qing Xin Long Feng Xia