Kompletní nabídka sypaných čajů, bylinek a příslušenství

TIP

Wuyi Ming Qian Jin Jun Mei Special

English Breakfast

TIP

Earl Grey Special

TIP

Sencha HCO Std. 9146 (organic)

TIP

Jasmínový čaj Monkey King

Chun Mee Std. 41022 Special

Ureshino Tamaryokucha (organic)

Mléčný oolong Alishan Jin Xuan

Černý čaj bez kofeinu

Bylinná směs Energie

TIP

Darjeeling Gold GFOP

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Fresh & Fruity (bez aromat)

Dian Hong Jin Zhen - Zlaté jehličky

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)