Čaje z jarní sklizně

Lincang Ming Qian Pi Lo Chun

Ruan Zhi (organic)

Special Tanyang Golden Monkey (organic)

SLEVA

Puttabong FF SFTGFOP1 (organic)

Zhejiang Lung Ching (organic)

Shizuoka Sencha Fuji (organic)

Sencha KKH-5

Tarry Lapsang Souchong

Feng Huang Milan Xiang Dan Cong

Formosa Four Seasons

Bai Hu Die - Bílý motýl (organic)

Nilgiri Parkside FOP

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň

Shizuoka Gabalong

Lincang Yin Hao Gao Shan

TIP

Wuyishan Dà Hóng Páo