Prodej čajů, sypané čaje Třinec

Bílá pivoňka Oothu (organic)

Guangxi Sweet Osmanthus

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Bai Hu Die - Bílý motýl (organic)

Saga Ureshino Kamairicha

Ruan Zhi (organic)

Zealong oolong

Yerba maté rancho Fitness

Samowar Blend

Yunnan FOP Imperial (organic)

Assam TGFOP Hatidubi Fu Soonga

Formosa Ali Shan Tie Guanyin

TIP

Třapatka (Echinacea) - kořen

Ajurvédský čaj Váta

Jasmínový čaj Chun Hao Std. FS-904 - Jarní chmýří

Lin Yun White Downy