Prodej čajů, sypané čaje Přerov

Formosa Traditional Hong Shui Dung Ti

Nepal Guranse Special Oolong

Mecha Tama

Gu Zhang Mao Jian

Tie Guan Yin K101

Kirishima Premium Sencha "Cold Brew"

Kirishima Gyokuro (Kurasawa)

Lancang River Valley Mao Cha

Kirishima Gyokuro (Yabukita)

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)