Prodej čajů, sypané čaje Nymburk

Arjuna (Terminalia arjuna - kůra)

Jiu Hua Fo Cha Mao Feng

Miami Ice

Ajurvédský čaj Váta

TIP

Inteligentní maté

Lin Yun White Downy

Formosa GABA Gao Shan

Himachal Pradesh Dharamsala TGBOP1

TIP

Thai Nguyen Tan Cuong Superior

Yerba maté Tereré (500 g)

TIP

Nepal Himalayan Shangri-La (organic)

Yunnan Diang Hong Std. 6112

Special Tanyang Golden Monkey (organic)

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Lesní plody

Sencha Vanilla