Prodej čajů, sypané čaje Karviná

Ovocná směs Dotek nebe

Keemun Black Dragon Special

Nilgiri Shiva

Yacon

Ajurvédský čaj Kapha

Shizuoka Oolong

Ruhuna Sirimewana FBOPF Extra Special

Formosa Jia Yi Dung Ti Chin Xin Superior

Formosa Bergamot Oolong

Wuyuan Wu Lu

Yunnan Diang Hong Std. 6112

Rooibos Capetown

TIP

Wuyishan Dà Hóng Páo

Yin Hao Std.FS-901

TIP

Fuding Pai Mu Tan Senior Grade

Phoenix Dan Cong Special