Prodej čajů, sypané čaje Karlovy Vary

Bylinný čaj pro těhotné a kojící

Assam TGFOP Hatidubi Fu Soonga

Ajurvédský čaj Yoga

Ubos (Mombín žlutý)

Maté Duo

White Cassis

Korea Jeju Joongjak (organic)

Yunnan FOP Black Special

Tanyang Golden Needle (organic)

Arya SF TGFOP

Qing Shuang King Tie Guanyin

Salida del Sol

Moringa Superstar (bez aromat)

Formosa Lu Gu Dung Ti Jin Xuan

Anxi Se Zhong Cha (organic)

Korea Seogwang Sencha (organic)