Prodej čajů, sypané čaje Jičín

Tarry Lapsang Souchong

Zelený rooibos Red Fruits

TIP

Sencha Antisplín

Granátové jablko s moringou

Java OP Pasir Nangka

Lincang Ming Qian Pi Lo Chun

Earl Green

Nana - marocká máta

Wu Liang Gao Shan (organic)

Muňa - Muňa (Minthostachys setosa)

TIP

Nepal Ilam Sakhejung FF White

Honeybush Green Super Grade (organic)

Salida del Sol

TIP

White Angel

Formosa Finest Oolong

Earl Grey (organic)