Prodej čajů, sypané čaje Jičín

Salida del Sol

Khongea OP

Zelený rooibos Red Fruits

Tie Guanyin Monkey Pick

Sencha Maharádža

TIP

Sencha Yamato KHC-12

Zelený rooibos Super Grade (organic)

Dong Qing Ku Ding Cha

Golden Tippy Ripe Puerh King

Mecha Tama

Ruhuna FBOPFEXSP Pothotuwa

Datlový čaj (bez aromat)

Lincang Ming Qian Mao Feng

Bai Hu Die - Bílý motýl (organic)

Anxi Se Zhong Cha (organic)

Assam SF TGFOP Koilamari