Prodej čajů, sypané čaje Hradec Králové

Darjeeling Badamtam SF FTGFOP1

Formosa Traditional Hong Shui Dung Ti

Chanca Piedra (Phyllanthus niruri)

Ubos (Mombín žlutý)

Rooibos Hot Chocolate

Liu Pan Shui Red Oolong

Yunnan FOP Imperial (organic)

Ajurvédský bylinný čaj pro muže

Wuyi Ming Qian BOHEA Special

Sun Da Capo

Bylinný čaj na dobrou noc (bez aromat)

Zealong oolong

Hoji-Kukicha (organic)

Sencha Mangobelle

Yunnan Pai Mu Tan - Bílá pivoňka

Yong Xi Huo Qing - Planoucí zeleň