Prodej čajů, sypané čaje Hodonín

Guangxi Baihao Yinzhen

TIP

English Breakfast Blend (organic)

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Xi Ye Pu-erh Special (small leaf)

Special Bai Ling Congou - Bílé chmýří

Jasmínový čaj Std.F-9301 Mandarin

Green Monkey Special Grade

Karamelový čaj

Formosa Nai Xian Ginshan

Sencha Japanese Lime

TIP

White Monkey Special Grade

Chill Out (organic)

Mecha Tama

Kandy Matale CP (Curly Pekoe)

Yerba Maté Pure Power

Lincang Ming Qian Mao Feng