Prodej čajů, sypané čaje Děčín

Meng Ding Yun Wu - Cloud Mist Special Grade

Anhui Hong Cha

Ceylon Gunpowder Newburgh

Gunpowder Temple of Heaven

Zhejiang Lung Ching Fancy - Dračí studna

Grusia OP

Bangladesh GFOP

Yunnan Diang Hong Std. 6112

Special Tanyang Golden Monkey (organic)

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Shou Mee - Obočí dlouhého věku

Pai Mu Tan Std. 6902 - Bílá pivoňka

Lesní plody

Borůvková slast

Sun Da Capo

Piňa Colada