Bai Long - Bílý drak

hvězda 1 hvězda 2 hvězda 3 hvězda 4 hvězda 5(2)Počet hvězdiček je 5 z 5

Cena
od 53 Kč

Původ

Upřesněte prosím výběr
Varianta neexistuje
10 g (vzorek)50 g100 g250 g500 g

ks

Za názvem Bai Long ("Bílý drak") se skrývá směs kvalitního bílého a zeleného čaje z čínské vysočiny v provincii Fujian.

Pravidelné neporušené listy s vysokým obsahem ochmýřených tipsů. Čaj byl zpracován ručně dle tradičních postupů.

Světle žlutý nálev osvěží svou nasládlou delikátní mírně trpkou chutí.

Původní keř této odrůdy roste v nadmořské výšce 1 700 metrů ve vesnici Yang Ta. Zralé listy jsou poměrně velké - 13-17 cm dlouhé a 5-8 cm široké. Samotný strom dorůstá výšky 3 až 5 metrů a snadno se kultivuje řízkováním, což přispělo k jeho rozšíření.

Stromy tohoto kultivaru jsou silné a odolné i přes tuhé zimy a brzy na jaře vytváří neobvykle tlusté a rovnoměrně velké pupeny s množstvím bílého ochmýření. Pupeny pro tento čaj se sbírají před svátkem Čching-ming kolem 25. dubna, stejně jako kvalitní zelený čaj.

Složení: zelený čaj, bílý čaj

Poznejte čajovou historii provincie Fujian

Fujian se stal součástí čínského císařství za dynastie Qin (221-206 př. n. l.) a v roce 618 n. l. obchodoval tento region s Araby a Peršany. Za dynastie Song (907-1279) se v pohoří Wuyi ve Fujianu pěstoval a vyráběl čaj.

Za dynastie Ming (1368-1644) opouštělo přístavy Fujianu hedvábí, cukr, papír a čaj, které byly součástí námořních tras do jihovýchodní Asie, na Blízký východ a do Středomoří. Čaj se také dostával na několikaměsíční cestu z Fujianu do Ruska přes Mongolsko. Podle historiků největší čínsko-mongolská obchodní společnost svého času zaměstnávala 7 000 pracovníků a využívala 20 000 velbloudů. Vzhledem k tomu, že každý velbloud byl schopen unést přes 400 kilogramů čaje, představovalo to celou spoustu čaje!

Fujian je provincie na jihovýchodním pobřeží Číny a jedna z nejdůležitějších oblastí na světě, kde se pěstuje čaj. Má zvláštní pověst díky vysoce kvalitním řemeslným čajům, které produkuje, a také díky rozvoji různých čajových stylů a metod výroby čaje. Pochází odtud obrovské množství různých druhů čaje.

Provincie je převážně hornatá a podle rčení "Osm dílů hor, jeden díl vody a jeden díl zemědělské půdy" . Fujian sousedí na severu s provincií Zhejiang, na západě s provincií Jiangxi, na jihu s provincií Guangdong a na východě s Tchajwanským průlivem.

Fujian má subtropické podnebí s určitým množstvím srážek po celý rok, ale se sušší zimou a vlhčím létem. Převážná většina provincie je hornatá, Fujian je však také nejlesnatější provincií v Číně.

Fujian je obzvláště důležitý v souvislosti s čaji oolong, protože zde vzniklo mnoho stylů oolongu. Dvěma hlavními oblastmi oolongu ve Fujianu jsou okres Anxi na jihu a pohoří Wuyi neboli Wuyishan v severním Fujianu. Z Wuyi pochází řada dalších oolongů, včetně Da Hong Pao, Rou Gui a mnoha dalších.

Bílý čaj pochází také z Fujianu a většina světové produkce bílého čaje se stále vyrábí zde, na severovýchodě v okresech Fuding a Zhenghe.

Wuyi je důležitý v historii černého čaje (v čínštině jinak známého jako červený čaj), včetně černého čaje Bohea, který se proslavil účastí na Bostonském čajovém dýchánku. Wuyi sousedí s provincií Jiangxi a nachází se poblíž okresu Wuyuan v této provincii, další klíčové oblasti v produkci čaje.

Proces výroby zeleného čaje

Krok 1: Trhání (sběr)

Proces sklizně se v čajovém průmyslu nazývá trhání. Provádí se sběrem jemných vrcholových výhonků, které zahrnují vrcholový pupen spolu se 2/3 přilehlých listů. Sběrač utrhne čajový výhonek pomocí palce a ukazováčku. Tento standard trhání je nezbytný pro zajištění kvality a chuti čaje. V některých větších zahradách se provádí mechanizované sklízení, při kterém je obtížné tento standard dodržet, protože strojové sklízení má za následek větší počet polámaných lístků a částečných pupenů. Lístky se ze zahrady převážejí do továrny na výrobu v otevřených návěsech. Před zahájením výrobního procesu se váží.

Krok 2: Zchlazení

Aby se lístky, které v důsledku stohování akumulují teplo, ochladily, rozprostřou se rovnoměrně na podlahu nebo na mísu. Aby se lístky rychleji ochladily a osvěžily, pokropí se malým množstvím vody.

Krok 3: Pražení nebo smažení na pánvi

Jakmile lístky vychladnou a získají čerstvost, vloží se do pražícího stroje. Zelené listy se pak v pražičce zpracovávají v dávkách po dobu přibližně 20 minut.

Krok 4: Opětovné ochlazení

Horké pražené listy se poté rovnoměrně rozprostřou po děrovaných roštech, aby se ochladily. Když přes koryta perforovaných žlabů prochází zespodu chladný vzduch dodávaný dmychadlem, listy uvolňují teplo, výrazně se ochladí a jsou připraveny k další operaci.

Krok 5: Sušení

Proces sušení slouží k několika důležitým účelům. Zaprvé zastavuje enzymovou reakci i oxidaci. Za druhé sušením vzniká trvanlivý produkt, který lze po určitou dobu skladovat bez znatelného zhoršení kvality. V neposlední řadě je proces sušení pro zelený čaj důležitější, protože zelený čaj získává během sušení některé žádoucí vlastnosti, jako je chuť a barva.

Pražené lístky se poté přivádějí do sušičky. Sušička na uhlí vysuší většinu pražených listů na zelený čaj potravinářské kvality. Malá část listů však nemusí být dostatečně usušena. Je třeba věnovat dostatečnou pozornost zajištění správného stupně sušení a vyloučení možnosti přesušení listů.

Krok 6: Hrubé třídění a závěrečné třídění

Aby se vytřídily nedostatečně vysušené listy, které si zachovávají část své vlhkosti, projde sušený čaj sítem. Protože zcela vysušené listy jsou jemnější než nedostatečně vysušené hrubé listy, jemné částice projdou perforací a rozsypané, tj. nevysušené hrubé listy se pošlou k dalšímu sušení.

Po ukončení sušení je zelený čaj hotový. Poté se zpracovává ke konečnému třídění. Vyrobené čajové lístky procházejí řadou třídicích strojů, které třídí produkci podle velikosti. Nejvyšší kvalitu mají celé neporušené lístky s největším množstvím stříbřitých pupenů a téměř bez příměsi stonků. Přítomnost většího počtu pupenů zajišťuje lepší kvalitu tím, že dodává čaji sladkost a nejvíce zdraví prospěšných látek. Čaj střední kvality se skládá z několika polámaných lístků s přimíchanými stonky a menšího množství bílých pupenů. Menší se samými polámanými lístky a bez pupenů mají nízkou kvalitu.

Zpracování bílého čaje - původ a historie

Vzhledem k nedostatku historických dokumentů se raná historie zpracování bílého čaje z velké části ztrácí v mlze času. Řada literárních odkazů však naznačuje, že tato kategorie čaje má za sebou velmi dlouhou historii. Například čínský "čajový mudrc" Lu Yu se o bílém čaji zmiňuje již v roce 760 n. l. ve svém díle "Cha Ching - Klasika čaje". Ještě starší doklady ukazují, že bílý čaj byl používán jako léčivá rostlina již v posledních dvou tisíciletích před naším letopočtem.

Původně bílý čaj není jen výrobní kategorií, ale váže se také na fudingskou odrůdu čajovníku "Da Bai" a její regionální poddruhy. V souladu s tím je tento region dějištěm celé rané historie používání bílého čaje pro medicínské účely a požitek.

Na rozdíl od rané historie je vývoj komerčního pěstování bílého čaje v oblasti Fuding podrobně zdokumentován. Odtud se používání příslušných kultivarů a příslušný způsob zpracování šíří v kruzích. Výsledkem je, že bílý čaj dnes najdeme nejen ve Fudingu, ale v celém Fujianu a sousedních provinciích, včetně Zhejiang a Anhui.

Zpracování bílého čaje

Zpracování bílého čaje se v podstatě skládá z prodloužené fáze zavadnutí, po níž následuje pouze závěrečné sušení. Vzhledem k nízkému stupni oxidace a vynechání tepelné stabilizace je bílý čaj nejpřirozenější ze všech druhů čaje. To znamená, že účinné látky ve zpracovaném čajovém lístku se dosti podobají těm v čerstvém čajovém lístku. Ze stejného důvodu je tato kategorie často vnímána jako "nejjednodušší" ze všech 6 kategorií zpracování čínského čaje. V praxi to však spíše vůbec není snadné.

1. Zavadnutí

Standardně se čajové lístky po sběru nejprve na několik hodin rozloží na slunci na velké bambusové rohože. Na rozdíl od zpracování čaje oolong nedochází k obracení čajových lístků ani k rozrušování povrchu lístků. Mnohem důležitější je zajistit, aby čajové lístky zůstaly nepoškozené, aby se zabránilo jejich zrychlené oxidaci. Dalším rozhodujícím faktorem jsou poměrně vysoké teploty a relativně nízká vlhkost. Zpracování bílého čaje je proto extrémně citlivé na počasí a vyžaduje správné načasování .

Po fázi vadnutí venku často následuje delší fáze vadnutí ve vnitřních prostorách. Během ní čajové lístky dále oxidují, dokud nedosáhnou požadovaného stupně oxidace. Pokud prší, musí celý proces dozrávání probíhat uvnitř. To může mít negativní vliv na chuť čaje nebo jej dokonce zcela zkazit.

Během zavadání procházejí čajové lístky přirozeným procesem oxidace až do poměrně nízkého stupně 2-3 %. V závislosti na teplotě a klimatu může celkový proces trvat 20 až 60 hodin.

Kromě těchto dvou hlavních kroků při zpracování bílého čaje existují i vedlejší kroky zpracování, které jsou běžné i pro jiné druhy čaje. Patří k nim zejména předběžné a dodatečné třídění čajových lístků, aby se zvýšila jejich kvalita.  

2. Sušení

Po dosažení požadovaného stupně oxidace jdou čajové lístky rovnou na konečné sušení. Za tímto účelem mohou být krátce zahřáty na teplotu vyšší než 100 °C. Hlavním znakem je však použití poměrně nízkých teplot sušení při šetrném procesu sušení. Při tom převládá metoda sušení pražením, tradičně nad ohněm z dřevěného uhlí, dnes často v konvekčních pecích se snadno nastavitelnou teplotou sušení. Během zpracování dochází působením světla, vzduchu a vysokých teplot k charakteristickému pastelovému zbarvení čajových lístků. Neotevřené pupeny naopak září bílou barvou svého bohatého vláskového povrchu.

Bílý čaj se vyznačuje mimořádně dobrými skladovacími vlastnostmi, které jsou výhodné jak pro obchodníky, tak pro konečné spotřebitele. Při suchých a nepříliš horkých podmínkách skladování totiž bílý čaj neztratí mnoho ze své chuti a vůně ani za několik let.

4-6 gramů (1 lžička) na 300-400 ml vody o teplotě 75-85 °C, louhujte 2-3 minuty. Čaj vydá několik nálevů. Spektrum chutí si nejlépe vychutnáte při přípravě stylem kung-fu.
zelený čaj, bílý čaj

Alternativní produkty5