Čínské čaje z oblasti Zhejiang

Gunpowder Temple of Heaven

Sencha Morning Flavour

Gunpowder (organic) - Střelný prach

Zhejiang Lung Ching Fancy - Dračí studna

Zhejiang Lung Ching (organic)

Lung Ching West Lake

Sencha Vanilla

Shi Feng Lung Ching - Dračí studna z Lvího vrcholu

Zhejiang Sencha (organic)

Misty Green Tea (organic)

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

Zhejiang Lung Ching Special Grade

Zhejiang An Ji Bai Cha