Čína - čaje a zboží původem z Číny

Earl Grey Special

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Jasmínový čaj Monkey King

Wu Liang Black Mao Feng

2015 Qing Sheng Tuo Cha

Dian Hong Jin Zhen - Zlaté jehličky

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

Huang Shan Mao Jian

Chun Mee Std. 41022 Special

Tai Mu Long Zhu

Zhejiang Lung Ching Fancy - Dračí studna

Gao Shan Yun Wu Special

Keemun Hao Ya

Gunpowder (organic) - Střelný prach

Jasmínový čaj Std.F-9301 Mandarin

Earl Grey (organic)