Čína - čaje a zboží původem z Číny

TIP

Earl Grey Special

TIP

Jasmínový čaj Monkey King

Dian Hong Jin Zhen - Zlaté jehličky

Chun Mee Std. 41022 Special

TIP

Gao Shan Yun Wu Special

Jasmínový čaj Std.F-9301 Mandarin

Earl Grey (organic)

Yunnan FOP Imperial (organic)

Zhejiang Lung Ching Fancy - Dračí studna

Keemun Hao Ya

Gunpowder (organic) - Střelný prach

Tai Mu Long Zhu

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Huang Shan Mao Jian

Zelený Yunnan FOP

Gunpowder Temple of Heaven