Čína - čaje a zboží původem z Číny

TIP

Earl Grey Special

TIP

Jasmínový čaj Monkey King (organic)

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

Chun Mee Std. 41022 Special

Huang Shan Mao Jian

Earl Grey (organic)

Gunpowder Temple of Heaven

Gunpowder (organic) - Střelný prach

Tai Mu Long Zhu

Jasmínový čaj Std.F-9301 Mandarin

Sencha Morning Flavour

Yunnan Shou Pu-erh Std. A

Keemun Mao Feng Imperial

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

TIP

Wu Liang Black Mao Feng

Yunnan FOP Imperial (organic)