Navzdory pohnuté historii gruzínského čaje řada řemeslných výrobců čaje oživuje čajové keře, které dodnes pokrývají svahy kopců. Malá komunita čajovníků, kteří používají ekologické metody a zaměřují se spíše na kvalitu než na kvantitu, doufá, že se jim podaří toto odvětví znovu oživit. Většina gruzínských čajových plantáží se nachází v Guríji a Adžárii. Čaj zde byl poprvé vysazen v 19. století. Díky subtropickému podnebí se mu zde dařilo. Na rozdíl od většiny oblastí, kde se čaj pěstuje, panují v Gruzii zimní mrazy, které přirozeně hubí škůdce bez použití chemických prostředků.