Čaje vhodné pro přípravu obřadem Kung-Fu

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

TIP

Sencha HCO Std. 9146 (organic)

Ureshino Tamaryokucha (organic)

Manjolai Green Tea Fairtrade (organic)

TIP

Trá Thái Nguyên thơm ngon

Gunpowder (organic) - Střelný prach

TIP

Kyoto Bancha (organic)

Tai Mu Long Zhu

TIP

Mléčný oolong Alishan Jin Xuan

Gunpowder Temple of Heaven

Keemun Mao Feng Imperial

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Formosa Wen Shan Pao Chung Special

Zhejiang Lung Ching Fancy - Dračí studna

TIP

Suoi Giang Special

Zelený Yunnan FOP