Čaje vhodné pro přípravu obřadem Kung-Fu

Formosa Mi Xiang Special

TIP

Wuyi Ming Qian Jin Jun Mei Special

TIP

Sencha HCO Std. 9146 (organic)

Ureshino Tamaryokucha (organic)

Dian Hong Jin Zhen - Zlaté jehličky

Mléčný oolong Alishan Jin Xuan

TIP

Trá Thái Nguyên thơm ngon

Formosa Qing Xin Long Feng Xia

Formosa Lu Gu Dung Ti (5fl Grade Prize)

Huang Shan Mao Jian

Zhejiang Lung Ching Fancy - Dračí studna

Gunpowder (organic) - Střelný prach

TIP

Kyoto Bancha (organic)

TIP

Gao Shan Yun Wu Special

Green Monkey Special Grade

Tai Mu Long Zhu