Čerstvé sypané čaje z letošní sklizně 2019

Jiangsu Pi Lo Chun

Kagoshima Sencha Premium (organic)

Huoshan Huang Da Cha

Zhejiang Gyokuro - Perlová rosa (organic)

TIP

Shibushi Fukamushi Sencha

White Monkey Special Grade

Bao Loc Dong Ding

Wu Liang Gao Shan (organic)

Puttabong SFTGFOP1 (in between)

Bai Long - Bílý drak

Fuding Gao Shan Xiang Cha

Shincha Wakana (organic)

Ming Qian Junshan Mao Jian

Liu An Gua Pian - Melounová semínka

Jun Chiyabari FF High Grown (organic)

Assam Oodlabari FF SFTGFOP1