Čajové rarity a výjimečné sypané čaje

Formosa Li Shan Cui Luan

Korea Hannam Black Special (organic)

TIP

Wuyi Jin Jun Mei Imperial Special

West Lake Lung Ching Imperial Grade

Guangxi Baihao Yinzhen

TIP

Gu Zhang Mao Jian Imperial Grade

Fuding Baihao Yinzhen

Zhejiang An Ji Bai Cha