Yamacha - původní japonský čajovník?

Je všeobecně známo, že čajovník pochází z Číny. V celém jihozápadním Japonsku však rostou divoké čajovníky zvané yamacha.

Je yamacha původní japonskou čajovou rostlinou?

Pojďme se podívat na rozluštění záhady yamachy. V období Nara a Heian docházelo mezi Japonskem a Čínou díky buddhismu ke kulturní výměně. Existují písemné zprávy o cestách japonských mnichů do Číny, odkud si přiváželi své znalosti o čaji i o samotných čajových rostlinách.

Problémem je určit datum, kdy se první čajovník dostal do Japonska, protože se tak možná stalo ještě před písemnými zprávami. Yamacha se liší od japonských komerčních odrůd a zdá se, že se pěstuje již stovky let. Její lístky nemají jednotný tvar a velikost, což je další důkaz, že yamacha neprošla nepřetržitým procesem selekce ze strany pěstitelů čaje.

Yamacha se vyskytuje v blízkosti (v okruhu asi 2 km) lidských sídel a zemědělské půdy. Mimo tyto oblasti se rostliny yamachy nevyskytují. To znamená, že yamacha byla v minulosti pěstována, i když to neposkytuje žádné vodítko o jejím původu.

Co říkají studie

Jedna studie vedená profesorem Hašimotem Minoru uvedla, že čajovníky yamacha byly pravděpodobně tajně pěstovány v období Kamakura (1185-1333) ve snaze vyhnout se vysokým daním uvaleným na pěstitele zeleného čaje a zůstaly skryty až do současnosti. Proto není yamacha zase tak stará.

Další studie z roku 2002 s analýzou DNA dospěla k závěru, že je velmi pravděpodobné, že yamacha a moderní japonské kultivary mají stejný původ.

Jinými slovy, Čína je stále vlastí čaje, včetně japonských čajovníků. Nicméně některé malé čajové společnosti v Japonsku yamachu používají a dokonce ji právě pěstují. Odlišnost má svou hodnotu.

Doporučené produkty1