Powered by Smartsupp

Využití zeleného ječmenu

Zelený ječmen je rostlina, která se považuje za jednu z prvních rostlin, která byla pěstována lidmi. Jeho lékařské i potravinářské využití sahá už do období 7000 let před naším letopočtem. Číňané pěstovali ječmen již 200 let před naším letopočtem. Co se týká starověké Asie a Středního východu, i zde můžeme prokázat přítomnost zeleného ječmenu v lidské stravě. Co se týká lékařského využití, lidé využívali ječmen k léčbě poruch kůže, jater, krve. Starověcí Řekové používali ječmen k léčbě zánětů. Gladiátoři využívali ječmen pro sílu a výdrž. 

V roce 1940 bylo poprvé objasněno, jaký význam mají pro lidstvo i pro zvířata minerály, vitamíny a bílkoviny obsažené v obilných plodinách. 

K čemu se zelený ječmen využívá v dnešní době?

Užívá se k regulaci krevního cukru, krevního tlaku a cholesterolu. Výzkumy ukazují, že lidé, kteří přijímají zelený ječmen v potravě, snižují celkově „špatný“ cholesterol (označovaný jako LDL cholesterol). Velikost přínosu závisí na množství přijatého ječmene. Přijetí 0,4 g ječmene dokáže snížit hladinu cholesterolu o 14 %, přijetí 0,3 g ječmene o 17 % a 0,6 g ječmene denně zajistí snížení cholesterolu o 20 %. Naopak „dobrý“ cholesterol označovaný jako HDL zvyšuje v závislosti na přijímaném množství zeleného ječmene o 9 až 18 %. Co se týká snížení krevních tuků, které nazýváme triglyceridy, zelený ječmen se podílí na jejich snížení o 6 - 16 %.

Taktéž se využívá jako podpora při hubnutí. Celkově to funguje tak, že vlákna obsažená v zeleném ječmeni vyvolávají pocit plnosti žaludku po delší dobu a tím snížit i chuť i k jídlu.

Používají ho také lidé, kteří mají zažívací potíže včetně průjmu, bolesti břicha a zánětlivých onemocnění střev. Protože zelený ječmen obsahuje velké množství vlákniny, dokáže snížit riziko vzniku rakoviny žaludku a rakoviny tlustého střeva. Extrakt ze zeleného ječmene prokazatelně chrání lidské buňky proti karcinogenům. Mechanismus účinku není znám, ale může být spojen s antioxidační aktivitou zeleného ječmene nebo obsahem chlorofylu v ječmenu. Antioxidanty včetně superoxidu dismutázy (SOD), které se nachází ve vysokých koncentracích v zeleném ječmenu, chrání před zářením i volnými radikály.

Používají ho také lidé, kteří trpí zánětlivým onemocněním střev. Výzkum však zatím zcela nedokázal, zda konzumace zeleného ječmene prokazatelně zmírňuje příznaky zánětlivého onemocnění střev označovaného jako ulcerózní kolitida.

Někteří lidé využívají zelený ječmen ke zvýšení síly a vytrvalosti. Jiní ho používají jako prevenci či léčbu rakoviny, problému s plícemi (bronchitida). Dále pak se používá k léčbě projevů HIV infekce, k detoxikaci škodlivin a k posílení imunity. Objektivní důkazy podporující  tato tvrzení nicméně chybí.

V potravinářství se ječmen používá jako zdroj vitamínů, sacharidů, bílkovin a mastných olejů.

·   Vitamíny jsou nízkomolekulární látky, které si tělo ve většině případů neumí samo vytvářet, a proto je musíme přijímat v potravě. Vitamíny jsou látky podporující řadu životních procesů v lidském organismu. Existuje 13 základních typů vitamínů, které se dělí na rozpustné v tucích (A,D, E, K) a rozpustné ve vodě (vitamín C a B-komplex: B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 a B12). Nedostatek vitamínů způsobuje vážné nemoci. Také nadbytek vitamínu způsobuje zdravotní problémy – toto se netýká ale vitamínů rozpustných ve vodě, které tělo dokáže vyloučit. Vyšší potřeba vitaminů je při vyšší psychické či fyzické zátěži, při oslabení imunitního systému, v těhotenství či po nemoci.

·   Sacharidy neboli glycidy slouží v lidském těle jako zásoba a zdroj energie a stavební materiál. Nedostatek sacharidů znamená málo energie pro tvorbu svalstva, jejich přebytek se zase mění v tuk. Uvádí se, že 55 % denního příjmu energie má pocházet ze sacharidů.

·   Bílkoviny je nutné ve většině případů přijímat z potravy, protože tělo si je nedokáže samo vytvořit. Mají důležité funkce v lidském organismu: stavební funkce (bílkoviny představují stavební jednotku orgánů a svalstva), transportní a skladovací funkce (tady mluvíme zejména o hemoglobinu), funkce zajišťující pohyb, funkce řídící a regulační, a funkce obranné a ochranné.

·   Mastné oleje jsou tuky v kapalném stavu a obsahují velké množství nenasycených mastných kyselin, které mají na cholesterol neutrální vliv, ale jejich význam spočívá v tom, že jimi můžeme nahradit nasycené mastné kyseliny (ty obecně přispívají k vyšší hladině cholesterolu).

Ve výrobě se ječmen používá jako potravinářské obilí, přírodní sladidlo a jako přísada pro vaření piva a výrobu alkoholických nápojů.