Powered by Smartsupp

Může lapacho pomoci při boji s rakovinou?

Obrovský potenciál, jak se dá využít účinků lapacha při souboji s rakovinou, již neznamená nic neobvyklého a nového. Když se pozorněji podíváme do minulosti, odhalíme totiž, že ty úplně první vážnější snahy a pokusy spadají až do konce devatenáctého století. Tehdy několik lékařů z Brazílie zaznamenalo první velmi překvapující úspěchy, jakmile lapacho podali pacientům, kteří měli rakovinné onemocnění. Výzkumy provedené v pozdější době poté opravdu dokazují, že lapacho obsahuje minimálně dvě veledůležité látky, jež dokáží značně ovlivnit směr další léčby této zákeřné nemoci. Lapacho totiž v některých případech umí zcela pozastavit růst jakýchkoliv nádorů. Ba co víc, výrazným způsobem pomáhá také lidem, kteří zrovna prodělávají nějakou tradiční metodu léčení, což představuje například taková chemoterapie.

Účinky lapacha na rakovinu

Na prahu šedesátých let minulého století provádí Národní institut pro léčbu rakoviny v USA poprvé pokusy, jak získat výtažky z lapacha, které by se daly dobře využít v boji s rakovinou. Při těchto výzkumech se v laboratořích podařilo odhalit dvě velice důležité látky, jež nejspíše stojí v pozadí současného úspěchu ve využívání lapacha.

Pouze několik málo let před tímto objevem oběhly celou Brazílii kratičké informace o tom, že jednomu lékaři, jehož jméno nám bylo utajeno, se úspěšně povedlo zrovna podáváním odvaru z lapacha zastavit již probíhající nádorové bujení u několika pacientů, které ve své nemocnici léčil.

Co se týče výzkumu léčby rakoviny, patří samozřejmě i v dnešní době Lapacho  mezi důležitou sféru bádání. A to zejména díky látkám lapachol a beta-lapafon. U těch se totiž zjistilo, že velmi účinně potlačují růst nádorů. Nyní tedy lapacho podstupuje klinické testy už ve své druhé fázi, a to hlavně z toho důvodu, aby se potvrdily další léčivé vlivy, jež se týkají převážně rakoviny hlavy, slinivky, anebo hlavy.

Z dostupných výsledků práce vědců z amerického Simmons Cancer Centre totiž beta-lapachon, jež se vyskytuje v sušené kůře lapacha, v konečném důsledku způsobuje vymření rakovinných buněk, kdežto ty dosud rakovinou nezasažené, tudíž zdravé, vůbec nezasáhne. Ptáte se, jak je to vůbec možné?

Mezi buněčné enzymy, jež jsou přítomné v lidském organismu, spadá enzym s „poetickým“ pojmenováním NQO1. Zároveň platí, že NQO1 je ve zdravých buňkách obsažen jen v nejmenších objemech, eventuálně třeba ani být nemusí. Jestliže ale zkoumáme buňky postižené rakovinou, tak vidíme, že v tomhle případě se naopak často vyskytuje v opravdu vysoké koncentraci.

Podstatné bývá zejména ovšem to, že když je tento enzym vystaven vlivu látky beta-lapachonu, jež lapacho obsahuje, definitivním výsledkem celé takové reakce není nic jiného, než že dojde jednoduše k umření rakovinou zasažené buňky, ale ty zdravé zůstávají i nadále zcela nepoškozené.

Avšak ani tohle nic není. Výše zmíněná látka beta-lapachon totiž navíc společně s tímto nesporným faktem zvládá i vyrušit schopnost buněk rakovinného bujení „spravit“ svou DNA. Také tohle znovu v konečné fázi vede k tomu, že se zasažené tkáně rozpadnou.

Minimálně tedy tyto důvody, proč vůbec lapacho užívat, ať již v podobě nálevu či pilulek anebo různých dalších přípravků, zahrnují velikou naději hlavně pro ty jedince, kteří se trápí proto, že jejich typ rakoviny pořád odolává chemoterapii.

V souvislosti s tímto bychom měli říci i to, že lapacho představuje toho nejlepšího pomocníka obecně i v době, kdy chemoterapie skončila. S ohledem na známý um lapacha pročistit naše tělo od všemožných toxických látek, se jedná totiž také o výborný způsob, jež umí napravit po chemoterapii narušený metabolický systém pacienta.