Japonský práškový zelený čaj matcha proslul po celém světě jako esenciální součást tradičního čajového obřadu. Dobře známé je jeho tisícileté propojení s řádovým životem buddhistických chrámů, a neméně často se skloňuje coby oblíbený čaj japonských samurajů. Už z těchto důvodů matchu oprávněně předchází pověst vynikajícího čaj pro chvíle hluboké meditace. O poznání méně známý je už nicméně fakt, že kromě chvil klidu staří samurajové matchu popíjeli naopak i ve vypjatých chvílích krátce před bitvou. Matcha totiž nejenom uklidňuje, ale stejně tak dokáže organismu člověka dodat potřebnou energii a vybudit jej k větším výkonům. Pijáci matchy se proto po celém světě rekrutují nejenom z řad vyznavačů tradičního čajového obřadu, ale stejně tak je najdeme i mezi vyznavači zdravého životního stylu.

A nutno říci, že oprávněně. Vždyť stačí připomenout příběh stojící za rozšířením matchy za hranice Číny, která je její dávnou pravlastí. Ve starověké Číně byla odpradávna jednou z nejoblíbenějších cest k uchovávání síly léčivých bylin jejich transformace do podoby prášku. Většina tehdejších největších klenotů tradiční medicíny tak mezi lidmi putovala právě ve formě prášku. A výjimkou nebyl ani čaj matcha. Prakticky odjakživa šlo o uznávaný lék proti horečkám a zánětům, který navíc dokázal nemocí vyčerpaný organismus přirozeně pročistit a rychle zregenerovat.

O mnoho století později pak k této zkušenosti přistupují závěry klinických studií, které mnohé postřehy čínské medicíny jenom potvrzují. Nejdůležitější příznivé účinky  pravidelného popíjení matchy jsou z velké části odrazem toho, že matcha patří mezi zelené čaje. Na rozdíl od běžných zelených čajů však tentokrát máme co do činění s nápojem, u kterého následkem specifického způsobu produkce a především vlastní přípravy jsou ony účinky několikanásobně intenzivnější.

Hlavní důvod je poměrně prostý. Na rozdíl od klasické přípravy zeleného čaje místo přelití čajových lístků a jejich následného vyjmutí z nálevu, čajový prášek rozmícháme s vodou, a vypijeme jej tak spolu s ní. Proto také náš organismus může v mnohonásobně větší míře zužitkovat maximum příznivých látek, které jsou v zelném čaji obsaženy.

Snad nejvýrazněji se tato výhoda projevuje v případě antioxidantů, což jsou důležité látky stojící za zpomalováním stárnutí, zlepšením celkové fyzické kondice i efektivnějším spalováním tuků. Laboratorní analýzy tak například doložily, že matcha obsahuje zhruba čtrnáct krát tolik antioxidantů co borůvky, a hlavně dokonce desetkrát více než samotný zelený čaj!

Podobný, byt' o něco méně výrazný statistický rozdíl potom můžeme najít také například při srovnání účinků zeleného čaje a matchy na intenzitu tělesného spalování  tuků. Klasický zelené čaj tento proces dokáže zintenzivnit asi o deset procent, zatímco matcha dokonce rovnou o čtyřicet procent.

V úvodu jsme zmínili, že japonští samurajové se v náročných chvílích přípravy na bitvu s oblibou posilňovali právě šálkem čaje matcha. Není proto divu, že i potenciál tohoto čaje co do posílení vytrvalosti se stal předmětem vědeckých bádání. Jejich výsledkem potom bylo, že šálek čaje matcha před náročným cvičením nebo fyzickou aktivitou obecně dokáže výrazně stimulovat činnost kardiovaskulárního systému, a spolu s tím také zvyšovat odolnost a vytrvalost našeho organismu.

Matcha navíc na rozdíl od běžného zeleného čaje neobsahuje prakticky žádný kofein, což opět organismu jenom prospěje: energie získaná jejím popíjením tak není vykoupena nežádoucími efekty kofeinové stimulace organismu.