Powered by Smartsupp

Matcha a japonský čajový obřad

Jen málo věcem je v Japonsku přikládán podobně důležitý význam jako společnému pití čaje. Jde o jeden z výsledků široké obliby, které se tu už před dávnými stoletími těšila zenová filozofie. Proto se k přípravě i samotnému vychutnávání čerstvě připravené matchy přistupuje s mimořádnou důstojností. Asi nejvýmluvnějším dokladem tohoto tvrzení je průběh japonského čajového obřadu, který se při opravdu slavnostních příležitostech může snadno protáhnout třeba až na dobu čtyř hodin. Pojďme se proto nyní spolu podívat na to, jak vlastně čajový obřad vznikl, čemu slouží, a samozřejmě hlavně jak vypadají jeho nejdůležitější náležitosti.

Na rozdíl od našich zeměpisných šířek v Japonsku čaj není jenom nápojem každodenní spotřeby, kterým den začínáme či končíme. I když i toto pojetí má samozřejmě v každodenní japonské zkušenosti svoje místo. V zemi vycházejícího slunce je totiž pití čaje jedním ze smyslů života, který se jako červená nit táhne celou poutí každého člověka.

A jako výraz úcty k zenovým ideálům, ve kterých se harmonie okamžiku a jedinečný charakter každé chvíle stávají jedněmi z nejvyšších druhů životního štěstí, slouží právě tradiční čajový obřad.  Pečlivá pravidla, kterým je podřízen celý jeho průběh od prvních příprav až po závěrečné loučení s hosty na zápraží, jsou v jeho případě především výrazem úcty a respektu k druhým. Pečlivost, kterou budeme věnovat našemu čajovému obřadu, proto vždy vypovídá něco více také o našem vztahu k blízkým a přátelům.

Vůbec první dochované zprávy o servírování čaje matcha coby důležité součásti čajového obřadu můžeme datovat do dvanáctého století našeho letopočtu. Právě tehdy totiž na Japonské ostrovy matchu poprvé přiváží buddhistický mnich Myoan Eisai, jehož srdce si tento podmanivý nápoj získal během dlouhých cest Čínou.

Kořeny současné podoby spojení matchy a tradičního čajového obřadu potom sahají až do patnáctého století, kdy čajový mistr Murata Juko přichází s vlastním pojetím estetiky prostého obřadu, který nejlépe vystihuje bytostný duch čaje jako takového.

Tradiční čajový obřad tak, jak se s ním můžeme setkat v dnešním Japonsku, na sebe bere dvojí podobu. Jednak může jít o tzv. chakai, který představuje kratší, časově o dost méně náročnou variantu. Jde o čajový obřad vhodný pro spíše běžnější situace, během kterého se servíruje nanejvýš nějaké lehčí jídlo. Oproti tomu obřad Chaji se díky všem formálním pravidlům a -  hlavně menu o čtyřech chodech – může odehrávat až čtyři hodiny.

Matcha se během něj podává v obou svých hlavních podobách. Koitcha, tzv. hustší matcha, která je zároveň dražší a kvalitnější třídou tohoto zeleného práškového čaje, je podávána striktně v jedné větší čajové misce. Tu po celou dobu společně sdílí všichni hosté jako jeden ze symbolů vzájemné úcty. Usucha, tzv. řídká matcha, potom pro změnu své místo bude mít výhradně v menších čajových miskách, které má každý host sám pro sebe. Další pravidlo plnohodnotného čajového obřadu potom říká, že z obou těchto čajů se vždy jako první podává koicha.

Kromě jednotlivých druhů čaje a pořadí jejich podávání je předepsáno i čajové nádobí, které má sloužit jeho přípravě. Vedle chasaku, speciálního bambusového nástroje k odměřování matchy, jde hlavně o chasen,  tradiční bambusovou metličku k rozmíchání prášku a samozřejmě chawan. Pod tímto označením se skrývá pro matchu charakteristická keramická čajová miska, ve které se nápoj připravuje, a zároveň se z ní pak rovnou také pije.