Powered by Smartsupp

Legendy o Yerba Maté

V lifestylových rubrikách světových deníků jsme se během několika posledních let mohli docela často setkat texty popisujícími příběhy mnoha světových celebrit, které našli zálibu a uspokojení v pití yerba maté. At' už jde  Madonnu nebo Hillary Clintonovou, následníky britského trůnu nebo Mobyho. Historikové k tomu navíc dodávají, že tento tradiční jihoamerický nápoj za svého života popíjel třeba i sám Charles Darwin nebo Che Guevara. Odkud se síla a blahodárné účinky pravidelného pití maté berou už díky moderní medicíně víme. Ale kde se tu vzalo samotné maté? Seznamte se s indiánskou legendou, které nám na tuto otázku dává odpověď.

V mytologii indiánů kmene Guaraní je měsíc ženskou postavou. Bohyní nesoucí jméno Yari. Jednoho večera Yari znovu pozorovala hluboké lesy pokrývající území, na kterém spokojeně žili indiáni tohoto kmene. Den ode dne v ní klíčilo nutkání jednou sama vyrazit na jejich obhlídku, aby se potěšila jejich krásou. Povolala proto k sobě další bohyni Arai, která je ve své původní podobě růžovým mráčkem soumraku. A domluvily se, že příštího jitra společně konečně vyrazí.

Druhého dne se od rozbřesku opravdu procházeli po hustém tropickém pralese a zhluboka vdechovaly zdejší čistý vzduch. Aby zbytečně nikoho neděsily, vzaly na sebe pro jistotu podobu dvojice krásných dívek. Brzy se však dlouhou procházkou unavily, a když proto v dáli uviděly drobné stavení, vydaly se k němu, aby tady našly útočiště a znovu nabraly sil.   

Zničehonic nic se však vzduchem rozlehl šílený řev jaguára, který se obrovským skokem chystal obě bohyně rozcupovat na kousky. V poslední moment však jeho skok zastavil šíp, který vystřelil opodál stojící starý indián kmene Guaraní, který byl zároveň obyvatelem onoho příbytku, který se bohyně chystaly navštívit.

Pozval obě pocestné do svého příbytku, kde pobýval s manželkou a dcerou, a přijal je zde se vší pohostinností, kterou indiáni kmene Guaraní tradičně  prokazují každému svému hostu. Druhý den se obě bohyně se svými hostiteli rozloučily, a starý indián je ještě kousek doprovodil. Cestou se od něj dozvěděly proč že to vlastně žije v ústraní. Když jedna z jeho dcer vyrostla, začaly jejího otce trápit nepříjemné stavy úzkosti a obav, které docela zastřely jeho mysl. Odešel proto daleko od svého kmene do lesa, aby zde znovu našel svůj ztracený vnitřní klid.

Dalšího dne se bohyně znovu vrátily na nebesa, a tentokrát už ve své původní podobě rozmýšlely, jak by mohly poděkovat starému muži za vše, co pro ně udělal. Nakonec se rozhodly pro řešení, které přineslo užitek celému kmeni a všem lidem. Když indián se svoji rodinou v noci spali, sestoupila bohyně Yari znovu až na jeho zápraží, kde do země zasadila semena maté. Rodině se potom znovu zjevila ve své dívčí podobě a pravila, že jako poděkování za jeho pohostinnost jim i celému lidstvu dává maté, symbol přátelství, který dokáže přinést užitek každému z nás.