Konopí seté není marihuana

Když se řekne konopí, spousta lidí si ihned představí marihuanu. Ale to není správné. V tomto článku se pokusím vysvětlit rozdíl mezi konopím a marihuanou. 

Konopí i marihuana jsou oba názvy pro konopné rostliny. Když si zadáme slovo konopí do internetového vyhledavače, uvidíme typický sedmicípý list či bong zaplněný bílým kouřem. Čím se tedy tyto dvě rostliny liší a co mají naopak společné?

Genetika

V některých zdrojích je uvedeno, že konopí  je jednou z nejstarších domestikovaných rostlin. V průběhu historie lidé pěstují různé odrůdy konopí – pro průmyslové i pro lékařské využití. Vysoké, mohutné rostliny se pěstovaly v raných civilizacích pro různé varianty jídel, olejů a textilií (například lana či tkaniny). Tyto rostliny byly pěstovány současně s jinými rostlinami, které měly stejné nebo podobné vlastnosti jako konopí. To vede k vývoji konopí, jaké známe dnes. 

Některé druhy konopí byly uznány za psychoaktivní, a tyto se potom používaly výhradně pro lékařské a náboženské účely. Toto všechno vede ke vzniku marihuany, jak ji známe dnes.

Jedna kanadská společnost, která se specializuje na pěstování konopí uvedla, že mezi základními rozdíly mezi konopím a marihuanou je ten, že se liší ve svém genetickém a kultivačním prostředím. Vědci jsou přesvědčeni, že toto časné oddělení genu konopí vedlo ke dvěma různým rostlinám konopí. Tyto dva druhy konopí jsou známy jako Cannabis indica a Cannabis sativa. 

Obsah THC

Obsah THC je dalším faktorem, kterým se konopí a marihuana liší. 

Marihuana obsahuje jedinečné látky zvané kanabinoidy. V této rostlině existuje přinejmenším 60 různých druhů kanabinoidů, z nichž asi nejznámější je THC. THC je také látka, kvůli které se marihuana vůbec pěstuje. Marihuana obsahuje vysoké množství THC, zatímco konopí obsahuje této psychoaktivní látky velmi málo. Toto je jeden z významných odličovacích znaků mezi konopím a marihuanou. Například Kanada rozlišuje marihuanu a konopí právě na základě množství THC – pokud rostlina obsahuje méně než 0,3 % THC, jedná se o konopí. Jakékoli větší množství THC v rostlině způsobí to, že tato rostlina je pak považována za marihuanu. Pro srovnání, lékařská marihuana obsahuje od 5 do 20 % THC.

Mezi další kanabinoidy, které obsahuje konopí seté a marihuana, patří CBD. Konopí seté obsahuje více CBD než THC, zatímco u marihuany je to obráceně. Co je zajímavé je to, že CBD působí tak, že snižuje psychoaktivní účinky THC. To je další odlišovací znak těchto dvou rostlin. 

Pěstování

Konopí a marihuana jsou pěstování pro různá použití, a proto vyžadují odlišné podmínky pro růst a pěstování. 

Lékařské konopí bylo selektivně pěstováno celé generace, její charakteristiky jsou optimalizovány prostředím, ve kterém jsou pěstovány. Jedná se o produkci samičích rostlin, které produkují kvetoucí pupeny. Kdežto konopí seté obsahuje hlavně samčí, které neprodukují pupeny v žádném stádiu svého životního cyklu. Staletí šlechtění konopí setého vedlo ke snížení obsahu THC, rostlina je vyšší a rychle roste. 

Jak už jsem uvedla výše, některé státy rozlišují marihuanu a konopí seté na základě množství THC, které rostlina obsahuje. Dosažení maximálního limitu THC v marihuaně je složité a vyžaduje velkou pozornost – pěstitelé musí udržet stabilní světlo, teplotu, vlhkost, ale také množství oxidu uhličitého a kyslíku. Těchto podmínek se dá dosáhnout jedině pěstování ve sklenících či speciálních místnostech. 

Oproti tomu konopí seté se obvykle pěstuje venku. Cílem je vypěstovat co největší rostlinu a maximalizovat tak výnos z pěstování. Je zde upřena menší pozornost na každou rostlinku jako je tomu u marihuany. 

Status legality

Ve většině států je ilegální pěstování konopí. Výjimku tvoří pěstování konopí pro lékařské účely. Ve Spojených státech amerických je pěstování konopí ilegální ve všech směrech. V Evropské unii, Číně a dalších 30 zemích se konopí pěstuje pro lékařské účely. 

V roce 2011 byla největším producentem konopí Čína, dále Chille a Evropská unie. Výroba konopí se rozšiřuje ve velkém také v Kanadě. 

I když pěstování konopí a marihuany na území Spojených států je ilegální, každoroční dovoz konopí do USA dosahuje až 500 milionů dolarů ročně. 

Pěstování marihuany je však nezákonné ve většině zemí. V některých státech, jako je například Izrael nebo Kanada, se začala marihuana používat jako lék. Ale stále platí, že produkce marihuany podléhá přísnějším pravidlům než produkce konopí. Marihuana je totiž i nadále považována za narkotikum. 

Výzkum

Skutečnost, že pěstování konopí i marihuany je povolené jen po splnění přísných podmínek, ztěžuje také možnost výzkumu těchto rostlin. Jen velmi málo výzkumných středisek má možnost zkoumat lékařské výhodu konopí či marihuany. 

I tak byly ale prokázány pokroky ve zkoumání přínosů lékařského konopí. A co víc, vývoj technologií odhalí další nové a zajímavé způsoby využití těchto rostlin – jedná se například o rychlé nabíjení baterií z konopí, jak to zkoumají vědci ve Spojených státech amerických. Konopná vlákna se také používají k rozvoji nových forem obnovitelného plastu – tento plast se využívá k výrobě autodílů. 

V současné době se však šíří legalizace konopí po celém světě, takže příležitosti jeho využití se budou i nadále zvyšovat. Možnosti jsou nekonečné.