Powered by Smartsupp

Jak servírovat yerba maté

Co má společného japonský čajový rituál, dýmka míru a popíjení maté? Stejně jako i v případě prvních dvou je společné popíjení maté v úzkém kruhu přátel odvěkým symbolem pohostinnosti a dobrosrdečnosti. Indiáni kmene Guaraní, kteří představují první kulturu známou svým blízkým vztahem k yerba maté, považovali právě tiché kolování kalabasy za důležitou součást svého společenského života. Proto také postupně vypracovali pečlivá pravidla rituálu popíjení maté, z něhož některé zvyklosti přetrvaly dodnes. Některé jeho pozůstatky tak dokonce můžeme  najít i v současné etice pití maté, tak jak se s ní setkáváme v zemích Latinské Ameriky.

Symbolika maté ve světle historie a kultury: Od indiánských rituálů po současnou etiku v Latinské Americe

Srkání polévky v našich končinách podle všeho není zrovna něčím, co bychom si podtrhávali v učebnicích slušného vychování. Věděli jste ale, že v případě popíjení maté ve společnosti takové srkání z bombilly  není ničím nepřístojným? Naopak jde podle tradice o běžný způsob, jak zdvořile naznačit, kterak si vážíte hostitele i celé stolní společnosti. A samozřejmě také o ocenění chuti a vůně servírované maté: vždyť proto jste ji ostatně také dopili do dna, jak ono srkání naznačuje.

Sám o sobě rituál pití yerba maté není ničím složitým, a hlavně ne ničím, z čeho bychom zbytečně měli mít těžkou hlavu, nebo se toho jakkoliv obávat. Nezapomínejme totiž na to, že pití maté bylo odedávna spojeno právě s chvílemi pohody a uvolnění, které nám může přinést jedině společnost přátel a samozřejmě také sám blahodárný nápoj, který s nimi v kalabase  sdílíme.

Spíše než o závazný seznam toho, jak bychom měli či neměli jednat, tak více jde o pár drobných doporučení, která nám mohou pomoci najít ještě o něco kratší cestu k tajemství síly tohoto nápoje.

Doporučení pro příjemný rituál pití maté: Cesta k tajemství síly tohoto nápoje

Jedním z nejpečlivěji udržovaných pravidel je v prvé řadě zvyk, že hostitel připravující maté pro celou společnost vždy pije první. V žádném případě tady nejde snad o to, že by si chtěl to nejlepší nechat sám pro sebe, když obětoval čas přípravám. Ve skutečnosti je to totiž spíš naopak. Úplně první nálev maté totiž zpravidla bývá přece jen o něco více hořký, a cebador – jak se hostiteli tradičně přezdívá – tak má jistotu, že k ústům jeho hostů doputuje skutečně to nejlepší.

Pije až do dna, dokud není slyšet srkání bombilly  ohlašující, že kalabasa je prázdná. Zde ještě dodejme, že dobrým zvykem je také nepoužívat zbytečně velké kalabasy, ale naopak vždy volit takovou míru, aby každý zvládl celou vypít pohodlně a bez jakéhokoliv přemáhání.

Pravidla hostitele a cebadora: O hořkosti prvního nálevu a správné velikosti kalabasy

Cebador následně znova doplní kalabasu horkou vodou, a pošle ji dál. Až kalabasa doputuje k vám, nemusíte mít starosti s jejím doplněním předtím, než ji pošlete dalšímu. Pokud se třeba ještě necítíte na celé zalévání, klidně prázdnou kalabasu zase podejte hostiteli, který ji naplní.

Důležité totiž při společenském pití maté nikdy není to, kdo lístky nápoje zalévá, ale v první řadě to, aby všichni pili z jedné bombilly. Právě díky tomuto osobnímu charakteru kolování jedné kalabasy a jedné bombilly bývá pití yerby maté přirovnáváno k dýmce míru.