Powered by Smartsupp

Historie Yerba Maté

Indiánští bohové, ptáci a jejich trávící trakty nebo jezuité. Všichni členové této na první pohled docela nesourodé společnosti sehráli nadmíru důležitou úlohu v dějinách yerba maté. Zřejmě jediného tradičního jihoamerického nápoje, který se sice konzumoval stovky let, ale zároveň recept na kultivaci jeho klíčové složky byl opravdu bezpečně znám teprve až na začátku dvacátého století. Dvakrát se na něj sice přišlo, ale vždy zmizel spolu s jeho objevitelem. Modleme se proto, aby se tak už víckrát nestalo.

Úplné začátky popíjení nálevu z lístků cesmíny paraguayské, který je odjakživa označován jako yerba maté, jsou spojené s rituály i každodenním životem indiánského kmene Guaraní, jehož příslušníci obývali část území dnešní Paraguaye.

Podle dochovaných pramenů indiání tohoto polokočovného kmene byli vůbec prvními, kdo znali blahodárné účínky yerba maté na lidský organismus, a s velkou vervou se proto věnovali jejímu hledání v džungli, stejně jako samotnému popíjení. V mytologii kmene Guaraní byla yerba maté odpradávna považována za jeden z nejmocnějších darl, které Bohové seslali lidskému plemeni, a samotnému nápoji proto přezdívali jednoduše „Nápoj bohů“.

Dobře si byli vědomi nejenom očisťujících účinků nálevu, ale stejně vysoko hodnotili také jeho schopnost zahánět hlad a dodávat energii, díky čemuž byla yerba maté neocenitelným pomocníkem především během období nedostatku potravy.

Kromě toho nicméně indiáni yerba maté používali jako mocnou součást svých rituálů, a v neposlední řadě také jako výměnné platidlo během jejich styků s jinými kulturami. A právě této skutečnosti nakonec vděčíme za to, že se nakonec maté dostala až do srdce Evropy. Během výprav jihoevropských objevitelů do oblasti Latinské Ameriky právě během svých styků s indiány kolonizátoři poprvé objevují chuť a účinky neobvyklého nápoje.

Druhou důležitou etapou v historii yerby maté  potom představuje působení řádu Jezuitů v Paraguay. Právě Jezuité jsou totiž prvními, komu se v polovině sedmnáctého století daří odhalit tajemství kultivace yerby maté , která je do té doby i přes její stále rostoucí spotřebu získávána z divoce rostoucích rostlin. Právě do této doby se tak datuje první rozvoj plantáží osázených maté v provincii Misiones, která je z hlediska produkce maté nejdůležitější oblastí dodnes.

Jezuité rozluštili tajemství klíčení semínek maté  po dlouhé sérii experimentů, během kterých došlo i na zkoumání průchodu semene rostliny trávícím traktem různých druhů ptáků. Úplně přesně dnes však už bohužel nevíme, jak postup Jezuitů na plantáži opravdu vypadal. Po vypuzení řádu Jezuitů ze země totiž spolu s nimi mizí právě také schopnost kultivovat maté, a rozlehlé plantáže proto brzy podléhají zkáze.

V průběhu devatenáctého století se sice jednomu francouzskému botanikovi daří přijít s vlastním nápadem na to, jak maté pěstovat, ale bohužel dříve, než se jeho recept stihne rozšířit onen botanik mizí v pralese, a jeho tajemství bohužel s ním. Na definitivní rozluštění záhady si proto musíme počkat až zhruba do roku 1900, kdy se konečně daří přijít na to, jak maté znovu pěstovat, a tentokrát se toto vědění daří předat i dalším generacím. Kolem roku 1920 potom vznikají první rodinné továrny, z nichž některé dokonce maté pod svým názvem dodávají dodnes.