Powered by Smartsupp

Historie pěstování čaje v Africe

Díky obchodním, diplomatickým a průzkumným misím, které překračovaly Indický oceán mezi Afrikou a Čínou, se Afričané poprvé dozvěděli o čaji z listů Camellia sinensis. Marocký učenec Ibn Battuta ze 14. století a jeho současník, somálský cestovatel Sa'id z Mogadiša, se ve svých písemných zprávách o cestách do Číny zmiňují o čínských čajových zvycích. Zda se vrátili domů se vzorky čínského čaje, není známo, ale existují záznamy o výměně luxusního zboží, včetně čaje, během setkání s africkými vůdci, která se uskutečnila v rámci cest čínského admirála Zheng He za dynastie Ming, jehož flotila v letech 1405-1433 obeplouvala somálské pobřeží a sledovala pobřežní linii až k Mozambickému průlivu.

Čínsko-africká výměna čaje náhle skončila v roce 1433, kdy Čína uzavřela své hranice pro okolní svět. Mezinárodní obchod s čínským čajem Camellia sinensis byl obnoven až na počátku 17. století. Nejprve portugalští a později holandští obchodníci s čajem cestovali se svým drahocenným nákladem kolem východního pobřeží Afriky na cestě do Evropy. Pobřežní zastávky vedly ke vzniku obchodních center, odkud se čajová kultura šířila do vnitrozemí a mísila se s místními bylinami, kořením a pohostinskými tradicemi. Tyto zastávky a následný příchod indických námezdních dělníků jsou důvodem mnoha variant černého čaje masala chai ve východní Africe.

Historici se rozcházejí v názoru na to, jakým způsobem se aromatický závan osvěžujícího mátového čaje dostal do severoafrického Maghrebu a dále přes Mauretánii do Senegalu, ale laskavá pohostinnost čajových obřadů v Attayi a Atai, doprovázená množstvím zvyků a přísloví, svědčí o vynikajícím procesu osvojování.

V době impéria se evropské mocnosti snažily získávat čaj z kontrolovatelných koloniálních zemí, aby snížily závislost na Číně. Čajové plantáže byly založeny v několika britských koloniích v Africe, kde jeho pěstování přály srážky, nadmořská výška a půda. V roce 1880 byla založena plantáž v okrese Mulanje v MalawiKeňa, obdařená ideálním rovníkovým podnebím, se do rodiny čajovníků dostala v roce 1903. Zemědělské bohatství Zimbabwe, Tanzanie, Ugandy, Jihoafrické republiky a Zambie bylo následně rozvíjeno, protože mezinárodní poptávka po čaji ve 20. století rychle rostla. Belgické a francouzské koloniální úřady prováděly podobnou politiku v Burundi, Rwandě a Kamerunu.

Postkoloniální nepokoje zpočátku produkci čaje brzdily, ale v posledních letech začal africký čaj vzkvétat. Pěstitelé experimentují s odrůdami. Místní i mezinárodní čajové společnosti investovaly do továren. Vládní zemědělské poradenské služby stále více podporují moderní africký čajový exportní průmysl. To se podařilo natolik, že podíl Afriky na celosvětovém vývozu čaje v hodnotě 6,1 miliardy USD během roku 2015 činil 11,7 %. Keňa je čtvrtou největší zemí na světě vyvážející čaj s více než půl milionem drobných pěstitelů, kteří produkují 60 % národní úrody. Zásady spravedlivého obchodu stále více umožňují Afričanům sklízet plody svého štědrého terroir.