Čaj a terroir

Stejně jako vína získávají charakteristickou chuť podle oblastí, ve kterých se pěstují, i různé druhy čaje mají jedinečné vlastnosti podle toho, odkud pocházejí. Terroir, který zahrnuje vše, co se týká místa, kde se čaj pěstuje, od faktorů životního prostředí, jako je počasí a vlhkost, až po zvláštní kvalitu půdy a flóru a faunu regionu, je jedním z klíčových faktorů určujících chuťové profily různých čajů. Zatímco různé techniky zpracování vedou k různým odrůdám čaje, jako je černý, zelený, bílý a oolong, terroir může mít jemnější, ale stejně významný vliv.

Čaj a místní názvy: Co se skrývá v názvu?

Historicky se čaje často pojmenovávaly podle místa, kde se pěstovaly, a tak vznikly čaje s názvy, které odrážejí jejich původ. Čaje jako Assam, Darjeeling a Nilgiri jsou pojmenovány podle oblastí Indie a každý z nich má odlišné vlastnosti, které odrážejí terroir prostředí, v němž rostou. Čaje jako Keemun a Golden Yunnan jsou zase pojmenovány podle oblastí v Číně. Cejlonský čaj, pěstovaný na Srí Lance, má také svůj název podle místa, protože Srí Lanka byla v době britské koloniální nadvlády známá jako Cejlon.

V eshopu nabízím také méně známé čaje pojmenované podle místa původu, včetně čajů jako Assam Gold, pěstovaný v Nepálu, a Kapkoros Tippy, pěstovaný v Keni. I když terroir není zdaleka jedinou věcí, která ovlivňuje chuť čaje, při zachování všech ostatních faktorů hraje důležitou roli v jedinečných vlastnostech čajů pěstovaných v různých prostředích.

Čaj a nadmořská výška

Čaje pěstované ve vyšších nadmořských výškách se musí přizpůsobit svému jedinečnému prostředí tím, že rostou pomaleji a zvyšují obsah chlorofylu, což vede k čajům s bohatou, mírně květinovou chutí. Mezi čaje pěstované ve vysoké nadmořské výšce patří Darjeeling.

Čaj a půda

Půda je další klíčovou složkou terroir, přičemž různé druhy půdy mají na chuť čaje různý vliv. Čaj Assam, pojmenovaný podle stejnojmenné oblasti Indie, těží z jílovité půdy tropického říčního údolí, v němž se pěstuje. Podobně čaj pěstovaný v Keni čerpá živiny z bohaté vulkanické půdy tohoto regionu.

Čaj po celém světě

Zatímco v minulosti se čaj pěstoval především v Indii, Číně a dalších asijských zemích, dnes se čaj pěstuje na mnoha místech po celém světě. Charakteristické vlastnosti a chuť každého čaje jsou zásadně ovlivněny terroirem - i kdybyste vytrhli rostlinu v Darjeelingu a znovu ji zasadili v Assamu, při další sklizni by měl čaj jinou chuť!

Čaj je také hluboce ovlivněn kulturou a historií míst, kde se pěstuje. Jedinečné metody pěstování, zpracování a přípravy mohou vést k čajům s velmi odlišnou chutí, od bohatých a zemitých čajů pu-erh přes jemné bílé čaje až po čaje sencha plné umami. Čajová kultura se také liší po celém světě, od čaje v Anglii přes sladký čaj v Americe až po tradiční čajové obřady gongfu v Číně a čajové obřady matcha v Japonsku.

Ať už si dáte čaj jakkoli, až si příště budete vychutnávat šálek, zamyslete se nad jedinečným propojením místa a kultury, terroiru a pěstování!